Merin Plaza, Vračar – Beograd

Poslovno – stambena zgrada Merin Plaza na Vračaru, sa predivnim balkonima, podovima i elementima na fasadi od kamena oblikovanog u Šumadija Granitu.

Naziv klijenta:
Detalji projekta:
Rok izrade:
Površina:
Komentar: