O nama

Šumadija granit neguje dugu porodičnu kamenorezačku tradiciju.

U periodu dugom preko 60 godina, zasnovana na iskustvu nekoliko generacija, „Šumadija granit“ se razvijala u spoju tradicionalne klesarske veštine i umeća i izazova moderne industrije zasnovane na visokim proizvodnim kapacitetima, pouzdanosti i kvalitetu.

„Šumadija granit“ predstavlja osnovu proizvodnih kapaciteta Feranex grupe koja se bavi trgovinom sirovim i prerađenim kamenom u regionu Balkana.

Sirovi granitni blokovi se uvoze iz rudnika širom sveta kako bi tržištu omogućili širok izbor odabranih materijala po povoljnim cenama. Blokovi se dovoze i skladište u privatnu luku Feranex u Smederevu.

U okviru grupe je i fabrika u Banja Luci (BiH) koja se bavi obradom i prodajom materijala za spomenike.

Naši zaposleni

Stevan Vulićević
direktor
stevan@sumadijagranit.com

Vesna Lošić
administracija / odnosi sa javnošću
065 2323 760
vesna@sumadijagranit.com

Suzana Lomić
rukovodilac skladišta materijala
063 634 631
suzana@sumadijagranit.com

Svetislav Vulićević
generalni menađžer prodaje
065 5159 857
sveta@sumadijagranit.com

Slavka Dragović
knjigovodstvo
065 23 23 736
slavka@sumadijagranit.com

Zoran Mihailović
služba nabavke
063 617 660
zoran.mihailovic@sumadijagranit.com

Danijela Bojović
služba fakturisanja
danijela@sumadijagranit.com

Borica Petronijević
šef finansija
065 2323 740
borica@sumadijagranit.com

Nedeljko Stanojević
menađžer stovarišta
065 2323 762
nedeljko@sumadijagranit.com

Predrag Aleksijević
direktor proizvodnje
065 2323 602
predrag.aleksijevic@sumadijagranit.com

Mladen Petrović
komercijalista
060 602 29 85
mladen.petrović@sumadijagranit.com

Nada
služba održavanja

Arhitekte i project menadžeri

Tamara Nedeljković
Menadžer prodaje u građevinskom sektoru / Project manager
065 2323 768
tamara@sumadijagranit.com

Aleksandar Krstić
Arhitekta / Project manager
065 2323 735
aleksandar@sumadijagranit.com

Saša Jevtić
Menadžer prodaje u građevinskom sektoru / Project manager
065 2323 743
sasa.jevtic@sumadijagranit.com

Milosava Marković
Arhitekta / Project manager
065 2323 752
milosava@sumadijagranit.com

Jovana Vuković
Menadžer prodaje u građevinskom sektoru / Tehnička priprema
065 2323 733
jovana.vukovic@sumadijagranit.com

Nikola Josipović
Project manager / Tehnička priprema
065 2323 763
nikola.josipovic@sumadijagranit.com

Ognjen Radisavljević
Tehnička priprema
ognjen.radisavljevic@sumadijagranit.com

Jovan Stefanović
Menadžer prodaje u građevinskom sektoru / Tehnička priprema
jovan.stefanovic@sumadijagranit.com

Vanja Jovičić
Arhitekta / Menadžer prodaje u građevinstvu
065 2323 784
vanja@sumadijagranit.com