Proizvodnja

Proizvodni pogon

„Šumadija granit“ – sofisticirani proizvodni pogon je deo modernog industrijskog kompleksa smeštenog na površini od 10 hektara u srcu industrijske zone. Mašinska odeljenja proizvodne linije organizovana su sa ciljem da se postigne što viši nivo proizvodnje, a da se pri tom obezbede neophodni uslovi kvaliteta.

Površina proizvodnih i magacinskih hala je preko 10 000m2.

Prerada i obrada kamena vrši se najmodernijim mašinama italijanske proizvodnje. Smešteni u modernim fabričkim halama proizvodne sekcije su organizovane oko centralnog skladišta sirovog bloka opremljenog sa dva portalna krana kapacitet 35t.

Skladište sirovog bloka je bogato raznim materijalima i uvek ima preko 2000m3 bloka.

Pogon za sečenje sirovih blokova

Pogon za sečenje sirovih blokova predstavlja osnovu proizvodnog procesa, koja je vrlo važna za dalju proizvodnju svih proizvoda „Šumadije Granit“

U cilju da dostigne najviši mogući kvalitet reza Šumadija Granit raspolaže sa mašinama najrenomiranijih Svetskih brendova. Takođe  „Šumadija Granit“ uvek prati svetske trendove i razvitak naprednih tehnologija.

Možemo se pohvaliti da smo prva firma u Srbiji koja koristi MULTYFIL mašinu, koja seče sirove blokove dijamantskim sajlama i tako postiže najveći mogući kvalitet reza.

Sektor je opremljen sledećim mašinama:

  • 3 Džambo gatera „Master Breton“
  • 1 Džambo gater „Gaspari Menotti“
  • Dijamantfil „Pellegrini“
  • Mašina sa velikim diskom 3.0m „Renger Zambon“
  • MultyWire „Pellegrini“
  • Edrini Multy Wire “Jupiter”
  • Pellegrini Multy Wire 

Pogon za površinsku obradu kamena

U procesu proizvodnje mermernih i granitnih ploča, sekcija površinske obrade ima veliki značaj. Posle seče blokova u ploče na red dolazi površinska obrada.

U skladu sa zahtevim tržista „Šumadija Granit“ ima mogućnost da površine rezanih materijala brusi, polira, pali, štokuje, četka ili da sa kombinacijom ovih tehnika postigne potpuno unikatan izgled kamena.

Pogon za površinsku obradu raspolaže sa modernim mašinama italijanskih brendova koje su potpuno automatizovane.

Ovakva opremljenost  garantuje najviši mogući kvalitet obrade koji ispunjava evropske i svetske standarde.

Sekcija je opremljena sledećim mašinama:

  • PGM 2200 „Gaspari Menotti“ – mašina za brušenje i poliranje
  • „Pellegrini“ – mašina za štokovanje, paljenje i peskarenje

Građevinska sekcija

Sistemi ventilirajućih fasada

Prirodni kamen svojim svojstvima i bojom predstavlja poseban izražaj i daje jedinstven izgled objektima. Kao takav prirodni kamen je neizbežan arhitektonski zahtev u svakom projektu. „Šumadija granit“ razvija raznovrsne sisteme za oblaganje fasada prirodnim kamenom – od tradicionalnih pristupa ugradnje uz pomoć maltera, lepkova do specijalno dizajniranih metalnih veza i najmodernijih sistema „ventilirajuće fasade“ gde se koristi poseban sistem aluminijumske podkonstrukcije.

U saradnji sa profesionalnim timom, vrsta sistema oblaganja kamenom određuje se tokom rane faze projekta kako bi se optimizovao uspeh projekta.

„Šumadija granit“ zapošljava iskusne timove montera i nadzornih organa koji vode operacije ugradnje kamena na gradilištu.

Galerija