Proizvodnja

Proizvodni pogon

Šumadija granit“ – sofisticirani proizvodni pogon je deo modemog industrijskog kompleksa smeštenog na površini od 10 hektara u srcu industrijske zone. Mašinska odeljenja proizvodne linije organizovana su sa ciljem da se postigne što viši nivo proizvodnje, a da se pri tom obezbede neophodni uslovi kvaliteta.

Povrsina proizvodnih i magacinskih hala je preko 10 000m2.

Prerada i obrada kamena vrši se najmodernijim mašinama italijanske proizvodnje. Smešteni u modernim fabričkim halama proizvodne sekcije su organizovane oko centralnog skladišta sirovog bloka opremljenog sa dva portalna krana kapacitet 35t.

Skladište sirovog bloka je bogato raznim materijalima i uvek ima preko 2000m3 bloka.

Pogon za sečenje sirovih blokova

Pogon za sečenje sirovih blokova predstavlja osnovu proizvodnog procesa, koja je vrlo važna za dalju proizvodnju svih proizvoda „Šumadije Granit“

U cilju da dostigne najviši mogući kvalitet reza Šumadija Granit raspolaže sa mašinama najrenomiranijih Svetskih brendova. Takođe  „Šumadija Granit“ uvek prati svetske trendove i razvitak naprednih tehnologija.
Možemo se pohvaliti da smo prva firma u Srbiji koja koristi MULTYFIL mašinu, koja seče sirove blokove dijamantskim sajlama i tako postiže najveći mogući kvalitet reza.

Sekcija je opremljena sledećim mašinama:

  • 3 Džambo gatera „Master Breton“
  • 1 Džambo gater „Gaspari Menotti“
  • Dijamantfil „Pellegrini“
  • Mašina sa velikim diskom 3.0m „Renger Zambon“
  • MultyWire „Pellegrini“
  • Edrini Multy Wire “Jupiter”
  • Pellegrini Multy Wire 

Pogon za površinsku obradu kamena

U procesu proizvodnje mermernih i granitnih ploča, sekcija površinske obrade ima veliki značaj. Posle seče blokova u ploče na red dolazi površinska obrada.

U skladu sa zahtevim tržista „Šumadija Granit“ ima mogućnost da površine rezanih materijala brusi, polira, pali, štokuje, četka ili da sa kombinacijom ovih tehnika postigne potpuno unikatan izgled kamena.

Pogon za površinsku obradu raspolaže sa modernim mašinama italijanskih brendova koje su potpuno automatizovane.

Ovakva opremljenost  garantuje najviši mogući kvalitet obrade koji ispunjava evropske i svetske standarde.

Sekcija je opremljena sledećim mašinama:

  • PGM 2200 „Gaspari Menotti“ – mašina za brušenje i poliranje
  • „Pellegrini“ – mašina za štokovanje, paljenje i peskarenje

Građevinska sekcija

Građevinska sekcija je deo naše proizvodnje kojem poklanjamo posebnu pažnju.

Veliki broj najreprezentativnijih objekata ( hoteli, privatne vile, poslovni prostori, trgovi, železničke i autobuske stanice…) u zemlji i inostranstvu  su ukrašeni kamenom koji je proizveden baš u našoj građevinskoj sekciji.

Veliki proizvodni kapacitet i višedecenijsko iskustvo u preradi kamena predstavljaju odličnu osnovu za saradnju sa investitorima i arhitektonskim biroima.

Pored sečenja i obrade kamena nudimo potpunu tehničku podrčku tokom projektovanja, kao i izradu radioničkih crteža, listi za sečenje i dokumentovane procedure obezbeđenja kvaliteta.

Pored tima majstora koji raspolaže velikim iskustvom za naše dobro izvedene projekte je zaslužan i naš Projektni biro.

Podjednaku pažnju poklanjamo manjim projektima, kao što su kuhinske ploče, i velikim projektima koji zahtevaju hiljade kvadrata ugrađenog kamena, kao sto su trgovi, obloge fasada, hoteli…

Sistemi ventilirajućih fasada

Prirodni kamen svojim svojstvima i bojom predstavlja poseban izražaj i daje jedinstven izgled objektima. Kao takav prirodni kamen je neizbežan arhitektonski zahtev u svakom projektu. „Šumadija granit“ razvija raznovrsne sisteme za oblaganje fasada prirodnim kamenom – od tradicionalnih pristupa ugradnje uz pomoć maltera, lepkova do specijalno dizajniranih metalnih veza i najmodernijih sistema „ventilirajuće fasade“ gde se koristi poseban sistem aluminijumske podkonstrukcije.

U saradnji sa profesionalnim timom, vrsta sistema oblaganja kamenom određuje se tokom rane faze projekta kako bi se optimizovao uspeh projekta.

„Šumadija granit“ zapošljava iskusne timove montera i nadzornih organa koji vode operacije ugradnje kamena na gradilištu.

Galerija