Travertini

Travertin je prirodni kamen koji se sastoji od krečnjaka, a formiran je pod dejstvom mineralnih voda i njihovih reakcija sa kamenom. Ovaj proces traje hiljadama godina, a rezultat je predivan kamen koji se koristi za izgradnju zgrada, spomenika i drugih građevinskih projekata.

Travertin ima jedinstven izgled zbog svojih karakterističnih rupa i žila koje ga čine prepoznatljivim.

Izdvajamo iz naše ponude