Hotel Hilton u Beogradu

Još jedan od projekata koji smo ne tako davno realizovali bio je za impozantni hotel Hilton u Beogradu, za koji smo radili fasade i stubove.