Hotel Hilton u beogradu

Jedan od projekata koji smo ne tako davno realizovali bio je za impozantni hotel Hilton u Beogradu za koji smo radili fasade i stubove.

Naziv klijenta:
Detalji projekta:
Rok izrade:
Klijent:
Komentar: