Fontana na Slaviji u Beogradu

Fontana na Slaviji, još jedan od projekata na kome smo radili, sastojao se od izrade i obrade elemenata od kamena, kružnih i kvadratnih formi prema zadatom nacrtu projektanta.

Naziv klijenta:
Detalji projekta:
Rok izrade:
Površina:
Komentar: