Delta House, Beograd

Prostori zgrade Delta House projektovane prema poslednjim svetskim standardima sa fino obrađenim kamenom iz Šumadija Granita.

Za ovaj ambiciozan projekat proizvedeno je oko 3000 kvadratnih metara kamena, a ono što ga još čini posebnim jeste oblaganje pokretnih delova – vrata, kamenom.

Naziv klijenta:
Detalji projekta:
Rok izrade:
Klijent:
Komentar: