O nama

 

ŠUMADIJA GRANIT neguje dugu porodičnu kamenorezačku tradiciju. U periodu dugom preko 50 godina, zasnovana na iskustvu nekoliko generacija, preduzeće se razvijalo u spoju tradicionalne klesarske veštine i umeća i izazova moderne industrije zasnovane na visokim proizvodnim kapacitetima, pouzdanosti i kvalitetu.

ŠUMADIJA GRANIT uvozi sirove materijale sa svih strana sveta sa ciljem da tržištu ponudi veliki izbor boja i kvaliteta materijala. Inspekcija i odabir sirovih blokova vrši se u kamenolomima kako bi se izabrani materijal uskladio sa potrebama tržišta. Sirovi materijali se uvoze iz Italije, Španije, Brazila, Indije, Južne Afrike imnogih drugih delova sveta. Mi smo uvek u potrazi za novim i interesantnim materijalima!

Blokovi se provoze prekookeanskim brodovima do regionalnih luka kao što su luke u Rijeci (Hrvatska), Konstanci (Rumunija) i Smederevo (Srbija). U ovim lukama preduzeće ima svoje magacine sirove robe koji nam omogućavaju da skladištimo doveženu sirovinu i carinimo po potrebi.

Luka u Smederevu

Većina sirovih blokova uvozi se preko luke u Konstanci i skladišti se u skladištu luke u Smederevu, na reci Dunavu.

ŠUMADIJA GRANIT poseduje svu potrebnu opremu i mašine potrebne za obavljanje lučkih delatnosti. Istovar, utovar, pretovar robe vrši uz pomoć dizalica visokih kapaciteta i velikog portalnog krana. Preduzeće poseduje i dve samohodne dizalice kapaciteta preko 100 tona.

Mnoga strana preduzeća koriste usluge naše luke za skladištenje i manevrisanje robe unutar luke Smederevo.

U svakom trenutku ŠUMADIJA GRANIT raspolaže sa 4000-5000m3 sirovog kamena u svojim skladištima u regionu.

Prerada sirovih blokova u Srbiji i na prostorima bivše Jugoslavije

Sirovi blokovi se seku u ploče različitih debljina i pripremaju za dalju upotrebu. Prerađeni materijali, ploče, koriste se kao sirovina za dalju obradu i pripremu za građevinske projekte ili se pak seku za izradu elemenata koji se koriste u izradi spomenika.

Sečenje sirovih blokova vrši se u glavnom pogonu koji se nalazi u Aranđelovcu (Srbija) kao i u našem pogonu u Banja Luci (Bosna i Hercegovina – Republika Srpska). U ovim pogonima prerađene ploče se pripremaju za prodaju na svim tržištima bivše Jugoslavije i u tu svrhu ŠUMADIJA GRANIT sarađuje sa nizom skladišta u Srbiji i regionu koji prodaju naše proizvode.

ŠUMADIJA GRANIT razvija svoju trgovačku delatnost u regionu kao deo FERANEX GROUP.

Uvek u potrazi za novim materijalima i uzbudljivim idejama !